Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme.

Kontakt

  • Adresa: Bulevardi "Gjergj Fishta" nr.6,
  • Qyteti: Tiranë
  • Tel: 08000022
  • Adresa web: http://www.punetejashtme.gov.al/