Ministria e Kulturës.

Kontakt

  • Adresa: Rruga "Aleksandër Moisiu"
  • Qyteti: Tiranë
  • Tel: +355 42 271 324
  • Adresa web: http://www.kultura.gov.al/