Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Kontakt

  • Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.23
  • Qyteti: Tiranë
  • Tel: +355 42 514 412
  • Adresa web: http://www.arsimi.gov.al/