Ministria e Drejtësisë.

Kontakt

  • Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"
  • Qyteti: Tiranë
  • Tel: +355 42 259 388
  • Adresa web: http://www.drejtesia.gov.al/