Instat.

Kontakt

  • Adresa: Instituti i Statistikave - Tiranë Bul. "Zhan D'ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri
  • Qyteti: Tiranë
  • Tel: +(355) 42222411
  • Adresa web: http://www.instat.gov.al/