Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Kontakt

  • Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”; Nr.3
  • Qyteti: Tiranë
  • Tel: +355 42 230 803
  • Adresa web: http://www.financa.gov.al/