Ministria e Integrimit Europian.

Kontakt

  • Adresa: Bulevardi "Dëshmoret e Kombit", sheshi "Nënë Tereza", nr. 1010
  • Qyteti: Tiranë
  • Tel: +355 42 228 623 | 08000809
  • Adresa web: http://integrimi.gov.al/

Konsultimet e fundit