Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.

Kontakt

  • Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"
  • Qyteti: Tiranë
  • Tel: +355 42 222 245
  • Adresa web: http://www.energjia.gov.al/