“PËR TRAJTIMIN FINANCIAR SUPLEMENTAR TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA NË NËNTOKË, TË PUNONJËSVE TË INDUSTRISË SË NAFTËS DHE TË GAZIT DHE TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË METALURGJI”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 12.12.2018

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.