PROJEKTLIGJIN “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9723, DATË 03.05.2007, “PËR REGJISTRIMIN E BIZNESIT”, TË NDRYSHUAR”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.01.2019

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.