PROJEKTLIGJ Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9917, datë 19. 05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.01.2019

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.