PROJEKTLIGJIN “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9220, DATË 19.05.2008 “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.01.2019

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.