Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 26.02.2019

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.