Projektligji "Pë disa ndryshime dhe shtesa në ligji nr 8331, datë 21.04.1998 "Për ekzekutimin e vendimeve penale", i ndryshuar

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 11.03.2019

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.