PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR 9636, DATË 6.11.2006 “PËR MBROJTJEN E SHËNDETIT NGA PRODUKTET E DUHANIT”, TË NDRYSHUAR

PDF

|

XML

Ky projektligj është hartuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, qëllimi i këtij projektligji është mbrojtja e shëndetit nga produktet e duhanit dhe  rritja e monitorimit  të duhanpirjes  në Republikën e Shqipërisë.

 Të sigurojë mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga produktet e duhanit .Te forcohet roli monitorues i Inspektoratit  përgjegjës për Shëndetësinë, në lidhje me  zbatimin e ligjit për mbrojtjen e shëndetit nga duhani.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.