"Per rregjimin fiskal ne sektorin hidrokarbur "

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 02.04.2019

PDF

|

XML

download

download

download

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.