Për cilësinë e disa lëndëve të djegshme, të lëngëta, për përdorim termik, civil e industrial si dhe përdorim në mjetet e transportit ujor

PDF

|

XML

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të zhvillojë dëgjesën publike për projektvendimin “Për cilësinë e disa lëndëve të djegshme, të lëngëta, për përdorim termik, civil e industrial si dhe përdorim në mjetet e transportit ujor, më datë 30 Maj 2019, ora 10:30, në ambientet e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Salla e Mbledhjeve, Kati i I-rë.

 Lutem konfirmimin e pjesëmarrjes suaj dhe dërgimin e komenteve tuaja brenda datës 21 qershor 2019, në adresën:  laureta.dibra@infrastruktura.gov.al.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.