“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 89/2014 “PËR PAJISJET MJEKËSORE”

PDF

|

XML

Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale ne zbatim te Ligjit nr. 146/2014 “Per njoftimin dhe konsultimin publik”  ne date 31.05. 2019, ora 10.00 ne ambjentet e saj do te organizoje takim me grupet e interesit mbi konsultimin publik te projektligjit “Per disa shtesa dhe ndryshime ne Ligjin Nr. 89/2014 “Per Pajisjet Mjekesore”

 Jeni te lutur te  dergoni komentet  ne lidhje  me projektligjin, dhe te siguroni pjesmarrjen tuaj.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.