Projektvendimi “Për disa ndryshime në Vendimin nr.818, datë 26.11.2014, të Këshillit të Ministrave, ”Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-2020”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 03.07.2019

PDF

|

XML

download

download

download

download

download

download

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.