Projektligji "Per trajtimin financiar te punonjesve te Policise se Shtetit, Gardes se Republikes dhe Sherbimit per Çeshtjet e Brendshme dhe Ankesat, pas nderprerjes se marredhenies se punes.

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 07.08.2019

PDF

|

XML

Projektligji "Per trajtimin financiar te punonjesve te Policise se Shtetit, Gardes se Republikes dhe Sherbimit per Çeshtjet e Brendshme dhe Ankesat, pas nderprerjes  se marredhenies se punes".

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.