Projektvendim "Dokumenti i Politikave Strategjike dhe Plani Kombetar i Menaxhimit te Integruar te Mbetjeve 2018-2033"

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 08.07.2019

PDF

|

XML

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ju fton ne konsultimin publik per projektvendimin "Dokumenti i Politikave Strategjike dhe Plani Kombetar i Menaxhimit te Integruar te Mbetjeve 2018-2033", ne daten 30.07.2019, ora 10.00, prane ambienteve te Ministrise se Turizmit dhe Mjedisit.

download

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.