Projektligji “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë

PDF

|

XML

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka iniciuar përgatitjen e projektligjit “Kodi Ajror i Republikën së Shqipërisë”. Ky Kod ka për qëllim rregullimin ligjor të përdorimit të hapësirës ajrore shqiptare  dhe të marrëdhënieve juridike në fushën e transportit ajror.  Ftohen grupet e interesit të dërgojnë komentet/rekomandimet brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për procesin e njoftimit e të konsultimit publik

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.