Projektligji "Per azilin ne Republiken e Shqiperise"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 14.08.2019

PDF

|

XML

Projektlgiji "Per azilin ne Republiken e Shqiperise"

Shqipëria është një nga vendet që ka vendosur Axhendën 2030 si pjesë e prioriteteve të veta kombëtare dhe gjithashtu ka mirëpritur Marrëveshjen Globale mbi Migracionin dhe objektivat e saj. Vendimi i Qeverisë Shqiptare për të rinovuar strategjinë ndërsektoriale për migracionin paraqet një hap të rëndësishëm në realizimin e angazhimeve ndërkombëtare të Shqipërisë në fushën e migracionit.

Ky projektligj hartohet në kuadër të këtij vizioni strategjik dhe përbën një hap të rëndësishëm në përfafrimin e legjislacionit shqiptar me zhvillimet e rëndësishme që ka pësuar legjislacioni i Bashkimit Europian në fushën e azilit.

 

Komente apo sugjerime mund te dergohen ne adresen renata.balliu@mb.gov.al

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.