Projektligji "Per disa shtesa ne ligjin nr. 71/2016 "Per kontrollin kufitar"

Ministria e Brendshme

|

Postuar më: 29.07.2019

PDF

|

XML

Projektligji "Per disa shtesa ne ligjin nr. 71/2016 "Per kontrollin kufitar"

Komentet apo sugjerimet mund te paraqiten ne adresen renata.balliu@mb.gov.al

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.