Për disa shtesa në Ligjin nr 10237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 30.07.2019

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.