VKM MBI KRITERET E PËRDORIMIT TË PROCEDURËS SË THJESHTËZUAR TË FISKALIZIMIT

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 02.12.2019

PDF

|

XML

download

VKM

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.