Konsultimi Publik per projektligjin per Sportin

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 27.02.2017

PDF

|

XML


Ministria e Arsimit dhe Sportit shpall per Konsultim publik  projektligjin "PËR SPORTIN” për njohjen dhe dhënien e mendimeve, sugjerimeve apo rekomandimeve nga grupet e interesit si vijon:

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.