Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 105/2016 "Per Mbrojtjen e Bimeve" te ndryshuar, i ndryshuar

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 06.04.2020

|

Data e Mbylljes: 06.05.2020

PDF

|

XML

Pershendetje,

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural hap procesin e konsultimit publik per projektligjin "Disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 105/2016 “Per Mbrojtjen e Bimeve”, te ndryshuar, ku bashkelidhur mund te gjeni dokumentat relevante per keto ndryshime (1. projektligji; 2. relacioni; 3. RIA).  

Ju ftojme te dergoni komenetet  dhe sugjerimet tuaja brenda 20 diteve pune nga data e shpalljes se njoftimit te procesit te njoftimit dhe konultimit publik ne adresen Lauresha.Grezda@bujqesia.gov.al

Faleminderit!

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.