Strategjia Kombëtare për Prokurimin Publik 2020-2023

Agjencia e Prokurimit Publik

|

Postuar më: 12.06.2020

|

Data e Mbylljes: 10.07.2020

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

PDF

|

XML

 

 

 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.