Projektligji "Per Vreshtarine dhe Veren"

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 30.06.2020

|

Data e Mbylljes: 29.07.2020

PDF

|

XML

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural hap procesin e konsultimit publik per projektligjin "Per Vreshtarine dhe Veren", ku bashkelidhur gjeni dokumentat:

- Projekligji "Per Vreshtarine dhe Veren";

- Relacioni, si dhe;

- RIA. 

Ju ftojme te dergoni komentet  dhe sugjerimet tuaja brenda 20 diteve pune nga data e shpalljes se njoftimit te procesit te njoftimit dhe konsultimit publik ne adresen Lauresha.Grezda@bujqesia.gov.al

Faleminderit!

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.