Projektligji per “Kultivimin, grumbullimin, perpunimin, prodhimin dhe tregtimin e duhanit dhe te produkteve te tij”

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 13.10.2020

|

Data e Mbylljes: 09.11.2020

PDF

|

XML

Pershendetje,

Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural hap procesin e konsultimit publik per projektligjin Kultivimin, grumbullimin, perpunimin, prodhimin dhe tregtimin e duhanit dhe te produkteve te tij, ku bashkelidhur mund te gjeni dokumentat relevante per keto ndryshime (1. projektligji; 2. relacioni; 3. RIA).  

Ju ftojme te dergoni komentet  dhe sugjerimet tuaja brenda 20 diteve pune nga data e shpalljes se njoftimit te procesit te njoftimit dhe konultimit publik ne adresen Lauresha.Grezda@bujqesia.gov.al

Faleminderit!

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.