Draft-Strategjia Kombëtare e Arsimit 2021-2026

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 14.05.2021

|

Data e Mbylljes: 07.06.2021

PDF

|

XML

Draft-Strategjia Kombëtare e Arsimit 2021-2026

Pasaporta e Indikatorëve për Draft-Strategjinë Kombëtare e Arsimit 2021-2026

 Informacion për projekt vendimin e Këshillit të Ministrave për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Arsimit, 2021-2026 

Kalendari i takimeve për Draft-Strategjinë Kombëtare të Arsimit, 2021-2026 

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.