Strategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve 2021-2027

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 25.05.2021

|

Data e Mbylljes: 25.06.2021

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.