Vlerësimi Strategjik Mjedisor "Plani Kombëtar Sektorial i Turizmit për Rajonin e Alpeve Shqiptare"

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 18.07.2017

PDF

|

XML


Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes njofton hapjen e konsultimit publik për raportin paraprak të Vlerësimi Strategjik Mjedisor "Plani Kombëtar Sektorial i Turizmit për Rajonin e Alpeve Shqiptare".

Në linket më poshtë mund të njiheni me materialin.

http://www.ekonomia.gov.al/files/userfiles/Vleresimi_Strategjik_Mjedisor.pdf


http://www.ekonomia.gov.al/files/userfiles/Njoftim_mbi_hartimin_paraprak_te_VSM_te_planit_sektorial_te_turizmit_ne_Rajonin_e_alpeve_Shqiptare_dhe_vijimin_e_procedures_se_konultimit_me_publikun_dhe_grupet_e_interesit..pdf

Komentet tuaja mund t'i dërgoni edhe ne adresen e e-mailit zmp@ekonomia.gov.al.

Faleminderit.

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Identifikohu për të komentuar