Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

PVKM PËR MIRATIMIN E NDRYSHIMIT NË SIPËRFAQE TË EKOSISTEMIT NATYROR “KRASTË – VERJON” SHPALLUR “PEIZAZH I MBROJTUR”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 10.08.2021

PVKM PËR SHPALLJEN “PEIZAZH I MBROJTUR” TË EKOSISTEMIT UJOR/TOKËSOR “BISHTKAMËZ”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 16.07.2021

|

Data e Mbylljes: 10.08.2021