Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

PROJEKTVENDIM “PËR ZGJERIMIN E SIPËRFAQES SË PARKUT KOMBËTAR “MALI I TOMORIT”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 23.08.2019

MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR SHPALLJEN E ZONAVE TË VEÇANTA TË RUAJTJES

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 26.03.2019