Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligji “Për rezervat materiale të shtetit”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 24.02.2021

|

Data e Mbylljes: 30.06.2021

Projektligj Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e lëndëve plasëse për përdorim civil”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 25.08.2020

|

Data e Mbylljes: 25.09.2020

Projektligj “Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e artikujve piroteknikë”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 25.08.2020

|

Data e Mbylljes: 25.09.2020

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR MOSPËRHAPJEN E ARMËVE TË DËMTIMIT NË MASË

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 18.07.2019

|

Data e Mbylljes: 31.08.2019