Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR MOSPËRHAPJEN E ARMËVE TË DËMTIMIT NË MASË

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 18.07.2019

“PËR PROKURIMET NË FUSHËN E MBROJTJES DHE SIGURISË”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 27.06.2019

Projektligj "Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 23.11.2018

Projektligj "Për mbrojtjen civile"

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 12.11.2018