Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Projektligji "Për Arbitrazhin në Republikën e Shqipërisë"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 12.12.2019

Projektligji "Për Policinë e Burgjeve"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 11.03.2019

Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Provës"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 11.03.2019