Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 197, DATË 10.12.2009

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 06.01.2020

“Për Metrologjinë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 20.12.2019

UDHEZIM “PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 02.12.2019

VKM MBI KRITERET E PËRDORIMIT TË PROCEDURËS SË THJESHTËZUAR TË FISKALIZIMIT

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 02.12.2019

PËR PROJEKTLIGJIN PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 31.07.2019

PER SHERBIMET E PAGESAVE

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 31.07.2019