Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 26.02.2019

PROJEKLIGJI “PËR PER ADMINISTRIMIN E PASURIVE TË SEKUESTRUARA DHE KONFISKUARA”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 08.02.2019

PROJEKTLIGJI “PËR PËRMIRËSIMIN E ZONAVE TË BIZNESIT (BID)”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.01.2019

“PËR KORPORATËN E INVESTIMEVE SHQIPTARE”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 14.01.2019