Konsultimet e institucionit

Eksporto në XML

Strategjisë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve, 2020-2030

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 24.01.2020

Strategjisë Kombëtare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve, 2020-2030

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 24.01.2020

Projektligjit Për krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 08.08.2019

Projektligjit “Për krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 08.08.2019