Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit të Provës"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 11.03.2019

Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 26.02.2019

Vlerësimi i Ndikimit

Inspektoriati Qendror

|

Postuar më: 22.02.2019

|

2

PROJEKLIGJI “PËR PER ADMINISTRIMIN E PASURIVE TË SEKUESTRUARA DHE KONFISKUARA”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 08.02.2019