Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Studimin Sektorial për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të gnurta në Shqipëri

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 05.12.2018

Projektligj "Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 23.11.2018

Projektligji Per Rinine

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 15.11.2018