Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Projektligji "PËR AKADEMINË E SHKENCAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË"

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 11.07.2018

projektligj “Për organizimin dhe funksionimin e grupeve vendore të veprimit”.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 29.06.2018