Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

PROJEKTLIGJI “PËR PËRMIRËSIMIN E ZONAVE TË BIZNESIT (BID)”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 23.01.2019

“PËR KORPORATËN E INVESTIMEVE SHQIPTARE”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 14.01.2019

Studimin Sektorial për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të gnurta në Shqipëri

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 05.12.2018

Projektligj "Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë”

Ministria e Mbrojtjes

|

Postuar më: 23.11.2018