Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Projektligji " Per Investimet"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 07.05.2019

"Per rregjimin fiskal ne sektorin hidrokarbur "

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 02.04.2019

MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR SHPALLJEN E ZONAVE TË VEÇANTA TË RUAJTJES

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 26.03.2019

"PËR TREGJET E KAPITALIT"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 15.03.2019

"PËR SIPËRMARRJET E INVESTIMEVE KOLEKTIVE"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 15.03.2019

Projektligji "Për Policinë e Burgjeve"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 11.03.2019