projektvendim “PËR STRUKTURËN E REGJISTRIT KOMBËTAR TË FONDIT PYJOR, KRITERET TEKNIKE PËR EVIDENTIMIN DHE PASQYRIMIN E GJENDJES DHE TË NDRYSHIMEVE, MBAJTJA E TË DHËNAVE, INFORMACIONI QË REGJISTROHET DHE RAPORTIMI NGA ADMINISTRATORËT/PRONARËT E PYJEVE”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 11.11.2021

|

Statusi: Konsultim i hapur

PDF

|

XML

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Identifikohu për të komentuar