Strategjia Kombëtare e Rinisë 2022-2029

Ministri i Shtetit per Rinine dhe Femijet

|

Postuar më: 11.08.2022

|

Data e Mbylljes: 08.09.2022

|

Statusi: Konsultim i mbyllur

|

Nr.Komenteve: 0

|

Nr.Shikimeve: 1928

PDF

|

XML

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët hap procesin e konsultimit publik për “Strategjinë Kombëtare të Rinise 2022-2029”

Ju ftojmë të dërgoni komentet dhe sugjerimet tuaja brenda 20 ditëve pune nga data e shpalljes së procesit të njoftimit dhe konsultimit publik në posten elektronike/ e-mail rinia@kryeministria.al

Faleminderit

Nuk ka ende asnjë koment për këtë konsultim

Diskutimet për këtë konsultim janë mbyllur.