Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Projektligji 'Per Formulen e Privatizimit te Klubeve Sportive'

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

|

Postuar më: 20.09.2018

Projektligj "Per skemat e cilësisë së produkteve bujqësore dhe ushqimore "

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

|

Postuar më: 31.07.2018