Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

PROJEKTVENDIM “PËR ZGJERIMIN E SIPËRFAQES SË PARKUT KOMBËTAR “MALI I TOMORIT”

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

|

Postuar më: 23.08.2019

Projektligjit “Për krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 08.08.2019

Projektligjit “Për krijimin e Autoritetit të Sigurisë Hekurudhore”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 07.08.2019

Projektligjit “Për krijimin e Autoritetit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 07.08.2019

Projektligjit “Për ndarjen e Hekurudhës Shqiptare Sh.a.”

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

|

Postuar më: 07.08.2019

PËR PROJEKTLIGJIN PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 31.07.2019

PER SHERBIMET E PAGESAVE

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 31.07.2019