Agjencia Kombëtare e Diasporës.

Kontakt

  • Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Nr.1.1000, Tiranë, Shqipëri
  • Qyteti: Tiranë
  • Tel: 0035542277455
  • Adresa web: http://akd.gov.al/