Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

P/ligji "Për mbështetjen dhe zhvillimin e Startup-eve Inovative

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 26.10.2020

LIGJ Nr. 44/2012 PËR SHËNDETIN MENDOR

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

|

Postuar më: 19.10.2020

Projektligji "Për pronësinë industriale"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 10.09.2020

“Për regjistrin qendror te llogarive bankare

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 09.09.2020