Konsultime me qytetarët

Eksporto në XML

Projektligji "Për Arbitrazhin në Republikën e Shqipërisë"

Ministria e Drejtësisë

|

Postuar më: 12.12.2019

UDHEZIM “PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT”

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 02.12.2019

VKM MBI KRITERET E PËRDORIMIT TË PROCEDURËS SË THJESHTËZUAR TË FISKALIZIMIT

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

|

Postuar më: 02.12.2019