Autoriteti Kombëtar Për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike.

Kontakt

  • Adresa: Rruga. "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, Kati I
  • Qyteti: Tirane
  • Tel: 04-22-21039
  • Adresa web: https://cesk.gov.al/