Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave.

Kontakt

  • Adresa:
  • Qyteti:
  • Tel:
  • Adresa web: https://www.arkiva.gov.al/